igh

Polityka prywatności

WSTĘP
Podanie danych osobowych, a także zgoda na ich przetwarzanie są całkowicie dobrowolne. Wszelkie przekazane nam dane osobowe są przetwarzane wyłącznie w zakresie i celu, na jaki wyrażono zgodę. W przypadku braku danych niezbędnych nam do realizacji zamówienia lub/i braku zgody na ich przetwarzanie, niestety nie będziemy mogli zrealizować zamówienia.
 
Nasi klienci w każdej chwili mają prawo do aktualizacji lub całkowitego usunięcia swoich danych osobowych. Można to zrobić samodzielnie, jak i korzystając z naszej pomocy, której chętnie udzielimy.
Zapewniamy Panią/a, że nasza firma przestrzega restryktywnej polityki bezpieczeństwa danych osobowych. Twoje dane osobowe są u nas bezpieczne i dokładamy wszelkich starań, aby poziom ten z roku na rok był coraz wyższy.
 
1. ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH
Administratorem danych osobowych igh.pl jest firma ​Internetowa Galeria Handlowa Sp. z o.o.
Ul. Łódzka 35a/13, 97-300 Piotrków Trybunalski (dalej Administrator).
W sprawach związanych z Pani/a danymi proszę kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych, e-mail info@igh.pl
 
2. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
Do najważniejszych elementów systemu ochrony danych osobowych należą:
- Certyfikat SSL, który gwarantuje, że komunikacja pomiędzy Pani/a komputerem, a igh.pl jest szyfrowana 256 bitowym kluczem.
- Dostęp do Pani/a danych osobowych, mają tylko Ci pracownicy igh.pl, którzy zostali przeszkoleni zgodnie z polityką bezpieczeństwa danych osobowych i podpisali stosowne zobowiązania zobowiązujące ich do ochrony.
- System informatyczny igh.pl spełnia wszelkie standardy ochrony danych osobowych.
 
Zastosowano środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych zgodne z wymaganiami określonymi w przepisach o ochronie danych osobowych, w tym rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. Nr 100, poz. 1024) oraz wytycznymi Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.
 
Administrator dopełnił wszelkich prawem przewidzianych obowiązków w zakresie ochrony danych osobowych.
 
3. JAKIE DANE OSOBOWE ZBIERAMY?
Składanie zamówienia
W trakcie składania zamówienia prosimy o podanie nam danych niezbędnych do realizacji zamówienia.
 
Przy składaniu zamówienia prosimy o podanie:
- imię i nazwisko lub/i nazwa firmy/instytucji – niezbędne do wystawienia dokumentu sprzedaży, certyfikatu licencyjnego i zaadresowania przesyłki;
- adres (ulica, numer domu/lub numer domu i lokalu, kod pocztowy i miasto) – niezbędny do certyfikatu licencyjnego oraz zaadresowania przesyłki;
- e-mail – niezbędny do certyfikatu licencyjnego oraz komunikacji związanej z realizacją zamówienia;
- numer telefonu – niezbędny do komunikacji związanej z realizacją zamówienia oraz w przypadku wyboru niektórych metod dostawy (wymagany przez przewoźników);
- numer NIP – niezbędny do wystawienia dowodu sprzedaży.
 
W przypadku, kiedy przy składaniu zamówienia zamawiający wybierze wystawienie dokumentu sprzedaży na inne dane, niż wskazane przy rejestracji lub składaniu zamówienia, prosimy dodatkowo o podanie:
- imię i nazwisko lub nazwa firmy/instytucji – niezbędne do wystawienia dowodu sprzedaży;
- adres (ulica, numer domu/lub numer domu i lokalu, kod pocztowy i miasto) – niezbędne do wystawienia dowodu sprzedaży;
- e-mail – niezbędny do komunikacji związanej z realizacją zamówienia;
- numer telefonu – niezbędny do komunikacji związanej z realizacją zamówienia oraz w przypadku wyboru niektórych metod dostawy (wymagany przez przewoźników);
- numer NIP – niezbędny do wystawienia dowodu sprzedaży.
 
Dane podane w trakcie składania zamówienia są przetwarzane przez igh.pl i następujące podmioty w podanym poniżej zakresie:
 
Subskrypcja newslettera
W przypadku subskrypcji newslettera oraz wyrażenia zgody na jego otrzymywanie w procesie rejestracji lub składania zamówienia prosimy jedynie o podanie adresu e-mail, na który przesyłane będę informacje handlowe od Administratora, z których w każdej chwili możesz zrezygnować logując się na swoje konto w igh.pl lub klikając link anulujący subskrypcję i znajdujący się w stopce każdego newslettera.
 
4. DANE OSOBOWE, KTÓRE POBIERANE SĄ AUTOMATYCZNIE PO WEJŚCIU NA STRONĘ igh.pl
igh.pl (serwer)
System informatyczny, z którego korzysta igh.pl automatycznie gromadzi w logach dane związane z urządzeniem, z którego korzystasz łącząc się z igh.pl. Dane te gromadzone są jedynie w celach statystycznych i dotyczą: typu urządzenia, systemu operacyjnego, rodzaju przeglądarki internetowej, rozdzielczości ekranu, głębi kolorów, IP, dostawcy usług internetowych, czy adres wejścia na igh.pl i są wykorzystywane jedynie w procesie optymalizacji igh.pl w celu zapewnienia jak największej wygody korzystania. Dane te nie są nigdy łączone z danymi podanymi, o których mowa w 3 części i stanowią jedynie materiał do analizy statystycznej i mechanizmów korygowania błędów systemowych.
 
igh.pl (cookies)
igh.pl wykorzystuje technologię „cookies”, czyli plików tekstowych umieszczanych na urządzeniu klienta, w celu umożliwienia igh.pl rozpoznania i dostosowania igh.pl do potrzeb klienta.
 
igh.pl wykorzystuje cookies do:
- zapamiętania zawartości koszyka (sesja trwa 31 dni, po czym cookie jest kasowane);
- zapamiętania preferencji wyświetlania igh.pl (sesja trwa 31 dni, po czym cookie jest kasowane);
- tworzenia statystyk i raportów oglądalności funkcjonowania igh.pl.
 
W przypadku, gdy nie zgadzasz się na umieszczanie na swoim urządzeniu plików cookies można zablokować ich umieszczenie odpowiednio konfigurując przeglądarkę internetową. Informacje jak to zrobić znaleźć można w plikach pomocy przeglądarki internetowej. Niestety w przypadku zablokowania plików cookies pochodzących z igh.pl nie możemy zagwarantować jego poprawnego działania. Jeżeli zgadzasz się na umieszczanie na swoim urządzeniu plików cookies, ale po zakończeniu odwiedzin w igh.pl chciałbyś je skasować, możesz to zrobić bez ryzyka a informację o tym jak, to zrobić znajdziesz w plikach pomocy swojej przeglądarki internetowej.
 
Google Analytics (cookies)
Google Analytics wykorzystuje technologię „cookies”, czyli plików tekstowych umieszczanych na urządzeniu, w celu umożliwienia przeanalizowania przez igh.pl źródeł ruchu i sposobu, w jaki odwiedzający korzystają z niego.
Google gromadzi na swoich serwerach dane pozyskane z umieszczania na urządzeniach plików cookies i korzysta z tych informacji w celu tworzenia raportów i świadczenia innych usług związanych z ruchem i korzystaniem z Internetu.
Google może również przekazywać te informacje osobom trzecim, jeżeli będzie zobowiązana to uczynić na podstawie przepisów prawa lub w przypadku, gdy osoby te przetwarzają takie informacje w imieniu Google.
Dane te nie są nigdy łączone z danymi podanymi, o których mowa w 3 części i stanowią jedynie materiał do analizy statystycznej i mechanizmów korygowania błędów systemowych.
 
W przypadku, gdy nie zgadzasz się na umieszczanie na swoim urządzeniu plików cookies można zablokować ich umieszczenie odpowiednio konfigurując przeglądarkę internetową. Informacje jak to zrobić znaleźć można w plikach pomocy przeglądarki internetowej. Niestety w przypadku zablokowania plików cookies pochodzących z igh.pl nie możemy zagwarantować jego poprawnego działania. Jeżeli zgadzasz się na umieszczanie na swoim urządzeniu plików cookies, ale po zakończeniu odwiedzin w igh.pl chciałbyś je skasować, możesz to zrobić bez ryzyka a informację o tym jak, to zrobić znajdziesz w plikach pomocy swojej przeglądarki internetowej.
 
Google AdWords (cookies)
Google AdWords wykorzystuje technologię „cookies”, czyli plików tekstowych umieszczanych na Twoim urządzeniu, w celu umożliwienia przez igh.pl oceny poprawności i skuteczności prowadzonej działalności reklamowej z wykorzystaniem sieci AdWords.
Google gromadzi na swoich serwerach dane pozyskane z umieszczania na urządzeniach plików cookies i korzysta z tych informacji w celu tworzenia raportów i świadczenia innych usług związanych z ruchem i korzystaniem z internetu.
Google może również przekazywać te informacje osobom trzecim, jeżeli będzie zobowiązana to uczynić na podstawie przepisów prawa lub w przypadku, gdy osoby te przetwarzają takie informacje w imieniu Google.
Dane te nie są nigdy łączone z danymi podanymi, o których mowa w 3 części i stanowią jedynie materiał do analizy statystycznej i mechanizmów korygowania błędów systemowych.
 
W przypadku, gdy nie zgadzasz się na umieszczanie na swoim urządzeniu plików cookies można zablokować ich umieszczenie odpowiednio konfigurując przeglądarkę internetową. Informacje jak to zrobić znaleźć można w plikach pomocy przeglądarki internetowej. Niestety w przypadku zablokowania plików cookies pochodzących z igh.pl nie możemy zagwarantować jego poprawnego działania. Jeżeli zgadzasz się na umieszczanie na swoim urządzeniu plików cookies, ale po zakończeniu odwiedzin w igh.pl chciałbyś je skasować, możesz to zrobić bez ryzyka a informację o tym jak, to zrobić znajdziesz w plikach pomocy swojej przeglądarki internetowej.
 
5. UDOSTĘPNIANIE DANYCH OSOBOWYCH
W szczególnych sytuacjach, w których obowiązujące prawo nakazuje administratorowi udostępnienie zebranych danych organom państwowym, igh.pl dane takie udostępni. Za wyjątkiem tych sytuacji, dane osobowe będą ujawnianie wyłącznie w zakresie, celu i podmiotom wymienionym w niniejszej polityce prywatności.
 
6. ZMIANA POLITYKI BEZPIECZEŃSTWA igh.pl
igh.pl zastrzega sobie prawo zmiany polityki prywatności, o ile będzie wymagać tego obowiązujące prawo, ulegną zmianie warunki technologiczne funkcjonowania igh.pl lub zmiana będzie wprowadzać standard wyższy od minimum wymaganego prawem.
Aktualny tekst polityki prywatności zawsze znajduje się pod adresem https://igh.pl/Polityka-prywatnosci/
 
7. KONTAKT
igh.pl kontaktuje się z klientami korzystając z podanego e-maila, a tylko w szczególnych sytuacjach korzystamy z podanego numeru telefonu.
W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości co do polityki prywatności i bezpieczeństwa Twoich danych osobowych zachęcamy do kontaktu prosimy o e-mail info@igh.pl
W przypadku chęci aktualizacji lub usunięcia Twoich danych osobowych, o ile nie możesz lub nie chcesz zrobić tego samodzielnie, prosimy o e-mail info@igh.pl
 
W powyższych sprawach można również korespondować z nami pod adresem:
​Internetowa Galeria Handlowa Sp. z o.o.
Ul. Łódzka 35a/13
97-300 Piotrków Trybunalski
tel: 535-652-656
email: kontakt@igh.pl
 
8. PRAWO DO ODMOWY
Jeśli nie wyrażają Państwo zgody na przetwarzanie danych osobowych w sposób opisany w niniejszej polityce prywatności mają Państwo prawo do wniesienia sprzeciwu w dowolnym momencie. Po skorzystaniu z tego prawa zaprzestaniemy przetwarzania Państwa danych osobowych z wyłączeniem sytuacji, która stanowi nadrzędne prawo ponad niniejszą polityką prywatności. Wyłączenie nie obejmuje działań marketingowych.


Regulaminy